Vijest              

Yellow Brick kao učesnik i podrška projekta osnaživanja mladih sa invalididtetom - FMI

Trenutno čitate              

Kada smo osnovali Yellowbrick centar, naša vizija je bila da budemo podrška u razvoju ne samo ključnim privrednim činiocima, već i svim onim ljudima kojima je život nametnuo različita ograničenja.

Kada smo dobili poziv od Foruma mladih sa invaliditetom da učestvujemo u projektu osnaživanja mladih osoba sa invaliditetom, sa oduševljenjem smo ga prihvatili!

Cilj ovog projekta je bio da pruži šansu za zapošljavanje mladim osobama sa invaliditetom kroz plaćenu praksu u nekim od renomiranih kompanija na tržištu. Kako bi povećao njihove izglede za uspjeh na novom radnom mjestu, Forum je omogućio svim učesnicima projekta sistematizovanu edukaciju u kojoj su učesnici imali priliku da izgrade poslovne vještine poput: emocionalne inteligencije, upravljanja vremenom i radnim učinkom, davanje fidbeka, postavljanje ciljeva, kao i vještinu efikasne komunikacije.

Ono na šta smo u samom programu obratili naročitu pažnju bio je rad na ograničavajućim uvjerenjima, što je polaznicima istovremeno bilo i najznačajnije u čitavoj priči. Kada se suočavate sa bilo kojom vrstom fizičkog ograničenja, prirodno je da usput instalirate i ograničavajuća uvjerenja o tome šta je u životu moguće, izvodljivo i realno. Prirodno je da ne vjerujete u sebe i da je uspjeh za vas uopšte moguća stvar.

Ipak, na treningu smo se svi složili da većina ljudi danas živi sa ovakvim sabotirajućim uvjerenjima neovisno od postojanja bilo kakvog invaliditeta. Stoga nije važno da li imamo fizički invaliditet, već da li smo spremni da se oslobodimo našeg duševnog invaliditeta. Po riječima polaznika, ovo je bio presudni momenat njihovog osnaživanja i prekretnica u dosadašnjem toku života.

Još jednom se zahvaljujemo Forumu mladih sa invaliditetom na ukazanom povjerenju, a svim učesnicima programa želimo uspješan karijerni i životni put, dobro zdravlje i vedar duh!

VRH