OBRNI IGRU

NLP EDUKACIJA ZA DJECU

Pored jednodnevnih radionica, možete se odlučiti i za puni NLP edukaciju koja obuhvata i četvoromjesečni program.

Edukacija je podeljena na tematske oblasti, a radionice se održavaju jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Moduli, tj teme koje se obrađuju u toku edukacije su sljedeći:

 • Jačanje Samopouzdanja
 • Emocionalna inteligencija
 • Vještine komunikacije
 • Programiranje Ciljeva
 • Vještine liderstva
 • Vještine prezentovanja/javnog nastupa

Program obuhvaća:

 • 4 mjeseca edukacije
 • 6 modula (tema) za obradu
 • 1 radionica sedmično (ukupno 16 radionica)
 • 1450 minuta edukacije
 • sertifikat o završenom Obrni igru programu
 • grupa do 15 djece
 • mjesečni newsletter sa vježbama i savjetima za roditelje
 • mjesečni izveštaj za roditelje o napredovanju i usvojenim promjenama kod deteta
 • 1 na 1 coaching sesije sa djecom i/ili roditeljima (po potrebi)

Prijavite se na više radionica i ostvarite popust od 10%!
Popust za drugo dijete od 20%!
Popust za treće dijete od 50%!


VRH