PRIČAJ JASNO DA TE ČITAV SVIJET RAZUMIJE

Radionica na temu komunikacije

Komunikacija je vještina koja je nekima od nas prirodan dar, dok je za druge izvor frustracija i konflikata. Kroz ovu radionicu učimo učesnike da sagledaju koje su to prepreke u razumijevanju sa drugima, kako da prepoznaju dominantne obrasce komuniciranja i još mnogo drugih magičnih sastojaka uspješne komunikacije što će svakako rezultirati boljim odnosima kako u kući tako i u društvu.

Tokom ove radionice naši polaznici će ispitati sebe i naučiti:

  • Kako da brže i kvalitetnije učimo u skladu sa svojim dominantnim čulima
  • Kako da bolje upoznamo svog sagovornika opažanjem dominantnih riječi koje sagovornik koristi u govoru
  • Koje su to magične riječi koje nam otvaraju sva vrata u životu, pa i gvozdena
  • Kako da komuniciramo sa drugima bez riječi i kako da upoznamo sagovornika čak i onda kada on ništa ne govori
  • Kako se komunikacijom dolazi do toga da nam sagovornik vjeruje i da ima povjerenja u nas

Datum i termin za tweeny grupu (od 6-10 godina):
05. maj, 18 – 19.30h

Datum i termin za teenager grupu (od 11-18 godina):
06. maj, 10 – 12.00h

Mjesto održavanja radionice:
School&School – Zelenih beretki br. 6, Sarajevo

Cijena radionice 35KM

Prijavite se na više radionica i ostvarite popust od 10%!
Popust za drugo dijete od 20%!
Popust za treće dijete od 50%!


VRH