SA EMOCIJAMA NA TI

Radionica na temu emocionalne inteligencije

Na ovoj radionici učimo kako se upravlja emocijama i zašto je uopšte važno biti emocionalno inteligentno biće. Osvješćujemo zahvalnost kod učesnika i podstičemo ih da je izraze. Kroz igre koje razvijaju i jačaju sposobnost prepoznavanja emocionalnih stanja i priče koje podstiču na razumijevanje i prihvatanje sebe i svijeta oko sebe podstičemo na promjenu.

Tokom ove radionice naši polaznici će ispitati sebe i naučiti:

  • Vrste emocija i njihovu funkciju
  • U kakvoj su vezi tijelo i misli sa emocijama
  • Kako da koriste svoje tijelo i misli kako bi uticali na emocije (i obratno)
  • Šta su submodaliteti i kako mogu da im pomognu u upravljanju emocionalnim stanjima
  • Kako da pretvore nepodržavajuće emocije u podržavajuće

Datum i termin za tweeny grupu (od 6-10 godina):
31. mart, 18 – 19.30h

Datum i termin za teenager grupu (od 11-18 godina):
01. april, 10 – 12.00h

Mjesto održavanja radionice:
School&School – Zelenih beretki br. 6, Sarajevo

Cijena radionice 35KM

Prijavite se na više radionica i ostvarite popust od 10%!
Popust za drugo dijete od 20%!
Popust za treće dijete od 50%!


VRH