Sertifikacioni trening Personality Test

Pametniji pristup u procjeni talenata, koji donosi vrhunske rezultate!

Sertifikacioni trening kompanije Saville Assessment – Personality test uključuje obuku za upotrebu testova ličnosti u poslovnom okruženju.

Datum treninga: 23. – 24.10.2023.

više šta radimo

Šta izdvaja ”Wave” upitnike ličnosti?

„Wave” je najmoćniji upitnik ličnosti za predviđanje performansi i potencijala. Njegova upotreba vam daje uvid u kompletan pristup pri procjeni talenata i objedinjuje sve poslovne procese.

Na ovom sertifikacionom treningu:Steći ćete uvid u primjenu Wave Performance Culture Framework-a koji ćete moći da koristite u svom svakodnevnom radu. Njegova primjena daće vam osnov za kreiranje Talent Pipeline-a na nivou željene kuture performansi koja je usklađena sa ciljevima organizacije kroz precizne i mjerljive rezultate.Steći ćete uvid i u primjenu Wave Professional Styles Expert Report upitnikom ličnosti koji identifikuje talente, motive rada i preferiranu kulturu osobe u jednom dinamičkom izvještaju.Upoznaćete se sa jedinstvenom procjenom pri profilisanju kandidata i zaposlenih na osnovu koje ćete naučiti kako da tumačite tri specifične oblasti koje se nalaze ispod ukupnih rezultata (Deep Dives) na testu ličnosti.Dobićete uvid u najsavremenija rješenja koja pokreću integrisanu i inovativnu strategiju razvoja talenata tokom cijelog njihovog ciklusa u oblasti Talent & Performance Management-a.

Koje uvide će vam omogućiti Deep Dives u okviru Wave upitnika ličnosti?

Tri jedinstvena i duboka uvida dobijaju se jednim upitnikom ličnosti. Wave upitnik ličnosti identifikuje talente, motive rada i preferiranu kulturu osobe. Na ovaj način ćete moći da ,,zaronite dublje” i bolje razumijete ponašanje kandidata na radnom mjestu.

Prednosti Personality Test treninga

Znanja stečena na ovom treningu polazniku omogućavaju da preduzme aktivniju ulogu u promenama i razvojnim procesima u organizaciji.

Analizu poslova, sistematizaciju, opise posla
Selekciju, regrutaciju, onbording
Procese reorganizacije i restrukturiranja
Razvoj saradnika i timova
Procese reorganizacije i restrukturiranja
Definisanje liderskog potencijala i kreiranje liderskog pipeline-a
Definisanje rizičnih ponašanja lidera
Željenu kulturu kompanije

Naš pristup u procjeni i testiranja podržavaju pravilne odluke o kandidatima i zaposlenima kroz cijeli ciklus zapošljavanja i rada i omogućavaju kompaniji da napravi transparentan, standardizovan i naučno validiran sistem po kome će donositi odluke o karijernom razvoju svojih saradnika ili izboru novih članova tima.

Zajedno ćemo uspjeti da transformišemo način na koji ćete koristiti psihometrijske procjene testova ličnosti i sposobnosti u radnom okruženju (ROI model).

Time ćemo vas podržati da vršite provjeru potencijala i performansi i da postavljate nove strateške ciljeve pri zapošljavanju, izgradnji i razvoju talenata.

Kome je trening namijenjen?

Personality Test je sertifikacioni trening idealan za HR profesionalce, stručnjake za trening i razvoj koji namjeravaju da koriste testove sposobnosti i upitnike ličnosti u selekciji, upravljanju i razvoju zaposlenih.


Personality Test trening se sastoji od:

Pripremnog dijela– koji sadrži popunjavanje svog ličnog asesmenta Professional Styles Expert Report, putem kojeg će se učesnici treninga upoznati sa svojim profesionalnim stilovima, motivima, talentima, potencijalom svojih kompetencija kao i svojom preferiranom kulturom ponašanja u radnom okruženju.

Radioničarskog dijela– Tokom dva dana treninga, učesnici prolaze kroz najbitnije elemente psihometrijskog testiranja i kroz interaktivne vježbe isprobavaju Wave rješenja na samom treningu.

Prednosti Personality Test treninga

Personality Test trening omogućava sertifikaciju po internacionalnim standardima u profesionalnom testiranju: sertifikat o kompetentnosti za upotrebu testova ličnosti koji su akreditovani od strane Britanskog psihološkog udruženja (British Psychological Society (BPS).

Prednosti Personality Test treninga

Kao svjetski nagrađivan asesment provajder obezbjeđujemo testove ličnosti i sposobnosti, testove situacione procjene i analizu talenata i zaposlenih putem procene 360 koja povezuje ekpertizu sa digitalnim inovacijama.

Ostvarite vrhunske rezultate u selekciji i razvoju talenata i lidera!

Pošaljite upit za više informacija

PRIJAVI SE!


Popunite formu a mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku i odgovoriti na sva pitanja.

VRH